Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Nesten 1.000 asylsøkere til Norge i år

Det kommer færre asylsøkere til Norge. Den største gruppen kommer fra Syria.

982 asylsøkere kom til Norge første halvår i 2019. Ikke siden 1997 har tallene vært så lave i første halvår.

Utlendings-direktoratet (UDI) tar imot søknader om asyl. De får stadig færre søknader.

Den største gruppen kommer i år fra Syria. Andre store grupper er fra Tyrkia og Eritrea, viser tall fra UDI.

Folk har kommet fra rundt 80 ulike land.

Rundt 270 av asylsøkerne var barn og unge under 18 år. 65 av disse oppga at de var alene.