Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

– Program for innvandrere må bli bedre

Menn gjør det bedre enn kvinner i introduksjons-programmet. Eritreere og syrere gjør det bedre enn somaliere. Nå må programmet endres, mener minister.

Innvandrere som kommer til Norge må igjennom det så kalte introduksjons-programmet. Her lærer de blant annet norsk.

I 2017 var de største gruppene i introduksjons-programmet fra Eritrea, Syria og Somalia.

Syrere gjorde det bedre enn somaliere i introduksjons-programmet. Eritreere gjorde det også bedre enn somaliere.

Kvinner gjør det mye dårligere enn menn. Det viser en undersøkelse.

Libe Rieber-Mohn jobber i Integrerings- og mangfolds-direktoratet. Hun er bekymret.

– Det er bare tre av ti somaliere som begynner på jobb eller skole etter programmet. Somaliere har et lavere utdanningsnivå enn andre deltakere på programmet. Men det forklarer ikke hvorfor somaliere gjør det dårligere. Vi må ha ekstra oppmerksomhet på somaliere framover. Og hjelpe denne gruppen på programmet, sier Rieber-Mohn.

Under halvparten av alle deltakerne gikk ut i arbeid eller utdanning etter programmet.

Flere menn enn kvinner begynte på jobb eller skole. Dette gjaldt over halvparten av alle menn.

– Forskjellen mellom kvinner og menn har vært den samme i mange år. En av grunnene er at kvinner har hatt mindre utdanning før de kommer til Norge. Men også kvinner med mer utdanning gjør det dårligere enn menn, sier Rieber-Mohn.

Nå mener hun programmet må bli bedre.

Jan Tore Sanner er kunnskaps- og integreringsminister. Han mener vi må få flere kvinner ut i jobb og utdanning.

– Vi må hjelpe flyktninger slik at de lærer mer. Det er viktig for at de kan begynne på jobb eller skole. Regjeringen vil legge fram en plan for integrering. Der har regjeringen flere forslag til hvordan Norge skal lykkes. Slik at flere kan begynne på jobb eller skole, sier Sanner.