Valg2023

Forhåndsstemme

Hva er en forhåndsstemme?

Ønsker du å bestemme hvem som skal styre i din kommune eller fylke? Da må du avgi en stemme.

Du kan stemme på selve valgdagen. Eller du kan forhåndsstemme.

Du kan stemme på forhånd over hele Norge før valgdagen. I denne perioden kan du stemme i valglokaler over hele landet.

Du må oppfylle noen krav når du forhåndsstemmer. Du må ta med bevis på hvem du er. Slik legitimasjon kan være pass, bankkort med bilde eller førerkort. Så drar du til et lokale hvor du kan stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september.

Du må ha stemmerett for å stemme i lokalvalg. Stemmeretten gjelder kommunen du er folkeregistrert i 30. juni 2023. Du kan påvirke valget i din kommune om du er bortreist på valgdagen. Men da må du stemme på forhånd. Din forhåndsstemme blir sendt og registrert i kommunen din.

Stemmer du på forhånd, kan du ikke angre på valgdagen. Stemt er stemt!

Mer fra Valg2023

Siste utgave

På forsiden nå