Valg2023

Stemmerett

Hva er stemmerett?

Vil du stemme ved kommunevalget og fylkestingsvalget? Da må du ha stemmerett.

Norske statsborgere som fyller 18 år i løpet av 2023, kan stemme. Da må du være folkeregistrert i Norge. Du kan også tidligere ha vært registrert i Folkeregisteret som bosatt i Norge.

Hvis du er fra et nordisk land, kan du få stemme ved kommunevalg og fylkestingsvalg i Norge. Da må du ha vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

Andre utenlandske statsborgere kan stemme i Norge hvis de har bodd her sammenhengende i tre år før valgdagen. De må også ha fylt 18 år.

Det er egne regler for å stemme i lokalvalget på Svalbard. Der må du ha bodd på fastlandet i Norge i fire år før du får stemmerett. Ingen utlendinger kan stemme.

Siste utgave

På forsiden nå