Valg2023

Skjæringsdato

Hva er en skjæringsdato?

Skjæringsdatoen er dagen manntallet blir oppdatert.

Har du stemmerett? Da står navnet ditt i manntallet. Det er en liste over alle som har stemmerett i Norge.

30. juni blir manntallet oppdatert. Dette kalles en skjæringsdato. Denne datoen avgjør hvilken kommune du skal stemme i.

Har du flyttet til en annen kommune etter skjæringsdatoen? Da skal du stemme i din forrige kommune.

Flyttet du til en annen kommune før 30. juni? Da skal du stemme i kommunen du bor i nå.

Siste utgave

På forsiden nå