Valg2023

Fylkesting

Hva er et fylkesting?

Et fylkesting er en gruppe politikere som er valgt inn av folket. Det styrer en fylkeskommune.

Fylkeskommunen har ansvar for videregående skoler, fylkesveier, offentlig tannhelse og kulturtilbud, som bibliotek. Blant annet.

Fylkestinget styrer også ulike råd. Blant annet råd for eldre og råd for ungdom. Og råd for personer med funksjons-nedsettelser.

Medlemmene i fylkestinget blir valgt på samme måte som til kommunestyret. På valgdagen 11. september stemmer du også i fylkestingsvalget. Representanter fra de ulike partiene velges inn til fylkestinget. Du kan påvirke hvem som styrer i fylkene ved å bruke stemmeretten din.

Bor du i Oslo? Da skal du ikke stemme på fylkesting. Oslo har ikke eget fylkesting. Her stemmer folk i stedet til utvalg i bydelene.

I dag har vi 11 fylker i Norge. Det er Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet.

Fra 2024 vil det være 15 fylker. Årsaken er at Viken, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark skal oppløses. Det ble bestemt 14. juni i 2022. Statsforvalteren er øverste leder i fylkestinget.

Siste utgave

På forsiden nå