Valg2023

Politiker

Hva er en politiker?

En politiker er en representant for folket. Tilliten får politikeren gjennom demokratiske valg. Politikeren driver med politikk. Enkelt forklart er politikeren med på å bestemme det som gjelder oss alle. Enten det dreier seg om nye lover og regler. Eller hvordan samfunnet skal bruke penger.

Kommuner har sine lokale politikere. Fylket har sine. Mens hele Norge har Stortinget og regjeringen.

I Norge er politikere med i politiske partier. For eksempel Høyre eller Arbeiderpartiet.

Politikere har makt til å styre. I en kommune er det kommunestyret eller bystyret som fatter beslutninger. For eksempel om kommunen må stenge en barnehage eller bygge et nytt badeland.

I fylket er det fylkestinget som bestemmer. I Norge har politikerne på Stortinget makt til å endre lover. Og Stortinget vedtar budsjettet for landet, statsbudsjettet. Regjeringen og statsråder styrer Norge, men trenger Stortingets tillit.

Noen politikere jobber frivillig. De har kanskje en annen jobb i tillegg. Mens andre er politikere på fulltid. For eksempel politikerne på Stortinget og i regjeringen. Også ordføreren i en kommune har det som sin fulle jobb.

11. september er det lokalvalg i Norge. Da skal folk velge politikere til kommunestyrer og fylkesting i hele landet. Har du stemmerett? Da skal du stemme i din kommune og i ditt fylke.

Siste utgave

På forsiden nå