Valg2023

Demokrati

Hva er et demokrati?

Demokrati er et folkestyre. Det vil si at folket er med og bestemmer. Det skjer ved at de stemmer i valg.

Det er flere måter å delta i demokratiet på i Norge. Den vanligste måten er å bruke stemmeretten. I Norge har vi valg både lokalt og nasjonalt. Da velger folket hvem som skal styre og ta politiske beslutninger. Alle med stemmerett kan fritt stemme på partiet eller representantene de ønsker skal styre.

I år er det lokalvalg, og valgdagen er 11. september. Da skal folk velge hvem som får styre i kommunene og fylkene.

Har du stemmerett? Da kan du være med å påvirke hvem som får styre der du bor.

Vi innbyggere kan også delta i demokratiet ved å stille som kandidater til politiske valg.

Demokrati er det motsatte av diktatur. Som er at én eller noen få personer har all makt selv.

Siste utgave

På forsiden nå