Valg2023

Hjelper deg til å bruke stemmeretten

Valget kan være vanskelig å forstå. I Oslo kommune skal egne demokrati-guider hjelpe flere til å bruke stemmeretten.

Ved butikken Kiwi på Høybråten i Oslo står tre engasjerte ungdommer. Hana Abdi-Kasnazan, Mominah Khan og Hasnain Asghar er demokrati-guider.

Deres jobb er å informere om stemmerett og hvordan folk kan stemme. Samt bidra til større engasjement for lokalt demokrati og valg.

– Hvis du ikke bruker stemmeretten, kan du heller ikke klage, sier Hasnain Asghar til Klar Tale.

11. september blir det avgjort hvem som får styre i kommunen, fylket eller bydelen din. Du kan være med og bestemme hvem som får styre. Men valget kan være vanskelig å forstå.

Demokratiguider

Derfor har flere norske kommuner ansatt demokrati-guider. Målet med ordningen er særlig å engasjere unge velgere og velgere med innvandrer-bakgrunn.

– Jeg syntes jobben hørtes fin ut, sier Hana Abdi-Kasnazan. Hun hadde egentlig tenkt å være valgmedarbeider. Så fikk hun tips jobben som demokrati-guide.

– Det er motiverende å jobbe lokalt. Særlig med ungdommen i vår krets. Valg-deltakelsen er lav blant unge, sier Abdi-Kasnazan.

Til sammen 64,8 prosent brukte stemmeretten sin i lokalvalget i 2019. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Blant unge på 18 år og 19 år brukte 58,3 prosent stemmeretten. Tallet var enda lavere blant unge voksne mellom 20 år og 24 år. Der brukte kun 47 prosent stemmeretten.

Mange ønsker å lære mer om valget, sier Mominah Khan. Demokrati-guidene har truffet mange velgere hittil.

– Vi blir godt tatt imot. Jeg føler at det er behov for demokrati-guider i de ulike bydelene våre, sier Khan.

– Hva gjør dere for å hjelpe velgerne?

– Det er mange som lurer på hva valget går ut på. Vi hjelper dem med å forstå, sier hun.

– Vi prøver å minne velgerne om at hver stemme teller. Én stemme kan bety mye. Makta ligger hos folket. Hvis du ikke stemmer, kan du heller ikke klage på hvordan ting blir. Da må du heller akseptere det som skjer, sier Asghar.

Bildet viser valgbilen i Oslo kommune.

Dette er første gang Oslo kommune prøver ordningen med demokrati-guider. I år har 60 unge voksne fått jobb. De jobber alle i hver sin bydel. I tillegg har kommunen en egen valgbil som besøker de ulike bydelene. Der kan folk gi sin stemme. Valgbilen står på hvert sted i en til to dager.

I bydelen Stovner drar demokrati-guidene til steder de vet de vil treffe særlig unge velgere. De håper flere vil gå til urnene i årets valg.

– Vi presser ingen til å gå til valglokalet. Vi forteller dem heller ikke hva de skal stemme på. Men vi informerer dem om mulighetene de har. Også om at de kan stemme blankt, hvis de ikke vil stemme på et parti. Det viktigste er at flest mulig bruker stemmeretten, sier Asghar.

---

Kort om saken

  • I Oslo jobber rundt 60 demokrati-guider.
  • Jobben deres er å informere om valget, stemmerett og demokrati.
  • Målet med demokrati-guidene er å få flere til å bruke stemmeretten.

---Siste utgave

På forsiden nå