Valg2023

Dette er partienes viktigste saker

Snart er det lokalvalg 2023 i Norge. Klar Tale har bedt de største partiene om å plukke ut sine viktigste saker.

11. september 2023 er valgdagen for kommune- og fylkestingsvalget. Der skal det bestemmes hvem som skal styre de ulike kommunestyrene og fylkestingene rundt om i landet.

Klar Tale har spurt de største partiene hvilke saker som er viktigst for dem før valget.

Hva de svarte kan du lese under.

Bla nedover for å lese om de viktigste sakene til hvert parti.

Rødt (R)

Leder: Marie Sneve Martinussen

1.

Mange opplever å ikke ha nok penger. Flere må nå droppe et av dagens måltider for å få råd til å betale for strøm. De siste 40 årene er det blitt store forskjeller. Det har skjedd gjennom ulike regjeringer. Heldigvis trenger det ikke å være sånn. Vi vil jobbe for å endre disse forskjellene. Vi må løse krisen hos folk, slik at alle har en sikkerhet. Staten sin støtte til de som har minst må bli bedre – over grensa for fattigdom. Staten må ta mer av regninga når du trenger helsehjelp. Vi må ha makspris på hvor mye strøm koster.

2.

Staten skal ikke tjene penger på velferd. Nå går milliarder av penger fra skatt, rett til folk som er rike og har mye. Disse pengene burde gått til felles goder for alle. Skattepengene våre skal gå til å ta vare på barna våre og passe på de syke. Ikke til folk som eier store selskap. Vi vil ta tilbake kontrollen med bedre tjenester for helse og omsorg. Uten at noen skal tjene penger på det.

3.

Vi jobber for en ny og kraftig politikk som skal passe på miljøet på en rettferdig måte. De på toppen har stadig mer ansvar for utslipp av gasser som ødelegger klimaet. De som har mest og forurenser mest, må ta regninga. Ikke folk som sliter fra før. Vi vil ha mindre klimautslipp. Vi ønsker bedre og billigere kollektiv-transport.

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Leder: Kirsti Bergstø

1.

Sosialistisk Venstreparti jobber for gode lokalsamfunn som tar vare på folk og gir alle muligheter. Derfor vil vi ta kampen mot de store forskjellene blant folk. Ulikhet er gift for alle sammen. Vi skal også ta kampen mot at klima og natur blir ødelagt. Det er den største trusselen mot framtida.

2.

Vi skaper gode lokalsamfunn gjennom å gjøre ting sammen. Vi må gi trygghet for den enkelte. Vi må sikre at alle blir tatt vare på og hørt. Vi gjør velferden bedre gjennom gratis SFO. Og at det blir billigere for deg å dra til tannlegen. Vi jobber mot fattigdom, og for bedre tiltak mot dyr mat og strøm. Vi jobber for en bedre boligpolitikk som passer flere.

3.

Vi står overfor en krise for klima og natur. Derfor må vi ha færre klimautslipp. Vi må passe på naturen. Vi må blant annet stille krav til klima og miljø når staten kjøper tjenester. Vi må også gjøre tilbudet for tog, buss og trikk bedre. Og satse på en politikk som er bra for miljøet.

Arbeiderpartiet (Ap)

Leder: Jonas Gahr Støre

1.

Arbeiderpartiet skal passe på at alle er trygge. Vi skal ta vare på de som trenger det. Strømprisene skal bli lavere for folk og bedrifter. Vi vil ikke at prisene skal bli enda høyere. Vi vil gjøre det vi kan for at rentene ikke øker mer enn de må. Arbeid til alle er jobb nummer én. Vi vil ha hele og faste stillinger du kan leve av. Vi vil hjelpe de som ikke har jobb i dag til å få seg jobb. Vi får til mer sammen enn hver for oss.

2.

Alle som trenger helsehjelp, skal få den hjelpen de trenger. Vi skal ha en god og trygg eldreomsorg. Det er et felles ansvar å ta vare på våre eldre. Derfor vil vi si nei til selskaper som vil tjene mye penger på eldreomsorg. Vi vil at de som jobber med helse og omsorg skal ha fast jobb.

3.

Alle barn skal ha samme sjanse til å lykkes. Elever som sliter må få hjelp tidligere, slik at alle lærer å lese, skrive og regne. Vi gjør barnehage billigere. Vi vil gi 12 timer gratis fritidsordning på skolen til alle barn. Dette gjelder 1. klasse og 2. klasse. Vi vil ha en mer praktisk skole som engasjerer alle og gjør det bedre for elevene. Vi skal også gi folk en ungdoms-garanti. Den gir alle under 30 år raskere og bedre hjelp til å komme seg ut i jobb. Det skal skje med tett og god oppfølging av den enkelte.

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Leder: Arild Hermstad

1.

Miljøpartiet De Grønne vil gi alle i landet mulighet til å reise hvor de vil med buss, tog og trikk. Derfor vil vi senke prisene på månedskort til 499 kroner i måneden. Det vil gi alle sammen friheten de trenger til å reise hvor de vil. Det vil også kutte utslipp og redusere kø på bilveien.

2.

Vi vil kjempe mot fattigdom og for at folk ikke skal føle seg utenfor. Måten vi skal gjøre det på er å gi en garantert minsteinntekt. Vi vil gi 11.700 kroner i måneden til alle som trenger hjelp fra Nav. Dette skal skje uten at Nav skal kreve mye fra deg, som blant annet at du må være aktiv og søke jobb. Alle bør få hjelpen de trenger i et land med mye velferd.

3.

Vi vil at Norge skal forhandle med EU om å bli medlem. Vi synes vi skal ha en folkeavstemning om avtalen. Årsaken er at vi mener Norge blir et sterkere og bedre land hvis vi samarbeider med våre nærmeste venner.

Senterpartiet (Sp)

Leder: Trygve Slagsvold Vedum

1.

Alle skal føle seg trygge og kunne leve gode liv, uansett hvor du bor. Vi trenger derfor barnehager, skoler, helsevesen og politi nært folk over hele landet. Det handler om hverdagen til folk.

2.

Vi må ha kontroll på naturen vår. Vi skal bruke ressursene ute i naturen til å gjøre landet bedre. Oljen, vannet, skogen og marka skal eies av Norge. Og skal brukes til å skape arbeidsplasser og verdier over hele landet.

3.

Å skape trygghet i hverdagen til folk er vår viktigste jobb. I en urolig tid er vår jobb å ta oss gjennom den på en trygg måte. Vi vil sørge for at prisveksten ikke blir verre. Vi vil gjøre beredskapen vår bedre. Derfor prioriterer vi Forsvaret. Og vi gjør oss bedre rustet for å være selvforsynt med mat.

Kristelig Folkeparti (KrF)

Leder: Olaug Bollestad

1.

Eldre er en stor ressurs. Kristelig Folkeparti vil legge til rette for at de som vil, kan jobbe eller bidra i frivilligheten. Vi vil sikre at eldre føler seg trygge og en del av det gode fellesskap. Vi vil jobbe for en verdig omsorg når helsen blir dårligere. Vi vil sikre en trygg alderdom, mer helsepersonell og gode tilbud om aktivitet. Vi vil innføre en støtte til pårørende. Da kan pårørende få penger for å passe på sine eldre.

2.

Alle som er syke, skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den. Vi vil at pasientene selv skal kunne velge hvor de blir behandlet. Vi vil også gjøre økonomien til sykehusene bedre. Vi vil satse på bedre utdanning. Vi vil sikre gode hverdager for folk som jobber og vil jobbe med helse. Vi vil skape trygghet for de som jobber, pasientene og pårørende.

3.

Vi vil styrke familiene, ikke styre dem. Vi vil sikre alle rett på foreldrepermisjon, uavhengig av hva de tjener. Vi vil styrke kontantstøtten. Slik kan foreldre være hjemme om barna ikke er klare for barnehagen. Familiens økonomi har blitt dårligere det siste året. Vi vil gi mer barnetrygd. Vi vil også ha en maksgrense for hva du betaler for strøm. Vi vil også sikre at alle barn kan delta på fritids-aktiviteter. Det gjør vi med et fritidskort på 2.500 kroner per barn.

Venstre (V)

Leder: Guri Melby

1.

Billigere buss, trikk og tog er bra for klimaet. Det også gir bedre luft og gir flere muligheten til å reise. Derfor vil Venstre kutte prisen på månedskort på buss, trikk og tog med minst 250 kroner. Venstre vil også ha familierabatt for alle familier.

2.

Vi vil prioritere skolen slik at lærere og elever får mer motivasjon. Vi vil jobbe for å tilpasse opplæringen mer. Hver elev skal ses og følges opp. Vi vil ha mer frihet i skolen. Elever må få påvirke sin egen skolehverdag og føle mestring og motivasjon. Utdanning er nøkkelen til frihet og muligheter senere i livet.

3.

Vi vil sørge for at kommunene ikke mister mer natur. Vi vil gi kommunen lov til å verne natur lokalt. Målet er å beskytte kommunens parker og grøntområder fra at det blir bygd der. Vi vil at alle skal ha kort vei og frihet til å bruke grøntområder.

Høyre (H)

Leder: Erna Solberg

1.

Høyre vil ha trygghet og kvalitet for de eldre. Sykehjemmene skal ikke bare være et sted for å oppholde seg for behandling og pleie. Men et sted for å leve et godt liv med aktivitet og fellesskap. Vi vil bygge flere boliger som er lagt til rette for eldre.

2.

Når det meste blir dyrere og renten øker, må politikere prioritere bedre framfor å øke skatter og avgifter. Derfor vil vi at vi skal betale mindre skatt. Dine skattepenger skal også brukes på en klok måte.

3.

Vi ønsker en skole med kunnskap og en glede for å lære seg nye ting. Ingen bør gå ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. For å få til det, må vi få flere kvalifiserte lærere i klasserommet. Og bedre hjelp til de som trenger det.

Fremskrittspartiet (Frp)

Leder: Sylvi Listhaug

1.

Fremskrittspartiet vil at alle gamle skal være trygge og ha det godt. Hvis de blir syke, så skal de få den hjelpen de trenger. De skal selv få bestemme hvordan hjelpen skal være og hvem de har lyst til å få hjelp av. Hvis en bestefar blir så syk at han trenger å komme på sykehjem, så må bestemor også få lov til å bo på sykehjemmet.

2.

Vi vil at folk skal få leve sine liv som de helst vil selv. Derfor må familier få størst mulig frihet til å velge. Derfor ønsker vi et samfunn som er mer fleksibelt. Det gjelder opptak til barnehage og flere barnehager å velge mellom. Det samme gjelder skoler og sykehjem. Slik at alle kan velge det som passer best for seg og sine. Det betyr også eksempelvis at butikker må få lov til å holde oppe på søndager, om de ønsker det.

3.

Mange i Norge sliter som følge av høye skatter og avgifter. Og med dyr strøm og dyr bensin. Vi vil minske skatter og avgifter. Vi vil også minske prisen på strøm og bensin. Vi vil at folk skal ha råd til å ha varme i husene sine. Og til å kjøre bil på besøk til venner og kjente.

---

Kort om saken

  • Klar Tale har snakket med partiene sentralt. Det betyr at det kan være de lokale partiene har andre hjertesaker enn de sentrale har.
  • Partiene viser deg hva deres tre viktigste saker fram mot valget er.
  • Det skal gjøre det lettere for deg å bestemme hvilket parti du skal stemme på i lokalvalget.

---

Mer fra Valg2023

Siste utgave

På forsiden nå