Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Insektene blir borte

En stor del av verdens insekter er truet av utryddelse, ifølge forskere. De advarer mot en katastrofe.

Tenk deg et samfunn uten insekter. Det kan få alvorlige følger for deg og meg.

Over 40 prosent av verdens insekt-arter ser ut til å være på vei til å bli færre. På sikt kan de bli helt utryddet. En tredel av artene regnes allerede som truet.

– Tapet av insektarter må stanses. Hvis ikke vil konsekvensene bli katastrofale. Det gjelder både for planetens økosystemer og overlevelse for menneskeheten, sier Francisco Sánchez-Bayo til avisa The Guardian. Han er forsker.

Det er gjort en ny studie på forskning på insekter i verden. Den viser at det blir mange færre insekter. Utviklingen skjer raskt.

Verdens insekter er en stor del av skapningene som lever på landjorda. Mange fugler og andre dyr trenger insekter som mat. Planter trenger insekter for å kunne formere seg. Dette gjelder en stor del av verdens viktigste matvekster.

Så hvorfor blir insektene borte?

De har færre steder å leve. Landbruket endres. Det brukes også sprøytemidler, viser studien. Insekter i tropene rammes i tillegg av klimaendringene. Dessuten blir det varmere. Det har også mye å si.

Også mange pattedyr, amfibier og krypdyr er truet av utryddelser. Dem blir det også færre av. En lang rekke arter i havet er også under press. De aller fleste tropiske korallrev ventes å dø. Det skjer som følge av global oppvarming.

Hver år kan det bli 2,5 prosent mindre insekter, mener forskerne.

Halvparten av insektene kan være borte om femti år om det forstetter slik. Om hundre år vil de aller fleste være forsvunnet. Forskerne anbefaler at vi endrer måten vi produserer mat på.

Studien er laget av forskere fra University of Sydney og University of Queensland i Australia.

De anbefaler store endringer i verdens landbruk. Vi må også bruke mindre sprøytemidler hvis utviklingen skal snus.

Forskere har allerede vist at mange insekter er borte i Tyskland og Puerto Rico.

I en regnskog i Puerto Rico var 98 prosent av insektene på bakken var borte. I Europa er det trolig blitt 400 millioner færre på tre tiår. Årsaken er færre flygende insekter.

Men noen arter insekter klarer seg bedre enn andre. Insekter som kakerlakker og andre skadedyr vil få suksess når andre insekter forsvinner.