Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Under jorda ligger et vikingskip

Et vikingskip er funnet på Edøy i Smøla. Det kan være over tusen år gammelt.

Arkeologer har funnet spor av et stort skip. Det ligger under jorda på Smøla på Nordmøre. Skipet er trolig fra vikingtiden. Det kan også være eldre.

Ola Elvestuen er begeistret. Han er klima- og miljøminister.

– Dette er et funn som betyr mye i Norge og i verden, sier han.

Arkeologer har brukt geo-radar for å finne skipet. Instrumentet tar på en måte bilder av jorda under bakken. Den kan avsløre viktige funn, uten at noe må graves opp først.

– Skipet er viktig for vår felles historie. Norge og Møre og Romsdal har et stort ansvar i å ta vare på det de har funnet. Vi må finne den rette måten å behandle det på, sier Elvestuen.

Skipet dukket opp da Edøy ble undersøkt.

– Oppdagelsen er helt unik. Den er linje med Tuneskipet. Dette er et fantastisk funn. Det viser hvor viktig denne øya har vært i historien, sier arkeolog Arve Nytun i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Arkeologer fra fylkeskommunen og Norsk institutt for kulturminne-forskning (NIKU) har vært med på prosjektet.

Edøy ligger ved skipsleia til Trondheim. Der var Harald Hårfagre med i to sjøslag. Han ville vinne kongemakten i Norge. Dette skjedde på slutten av 800-tallet.

Det er mange kulturminner i området. Blant det er annet Kuli-steinen. Der er navnet ‘Nóregi’ (Norge) nevnt for første gang.

Foreløpig vet arkeologene ikke nøyaktig hvor gammelt skipet er. Men de vet at det er mer enn tusen år gammelt.

Restene av skipet ble oppdaget rett under jorda. Det har før vært en gravhaug der.

– Gravhaugen er en markert sirkel. Den er 18 meter i diameter. Midt i haugen kan man se en tydelig 13 meter lang kjøl. Totalt kan skipet ha vært 16 til 17 meter langt, sier arkeolog Knut Paasche.

For ett år siden ble det funnet et annet skip. Det var Gjellstadskipet i Halden. Det ble også funnet med geo-radar. I Vestfold har de også funnet rester av det som kan være skip. Det er i Borreparken.

– Funnet er svært interessant. Det kan være en sammenheng mellom vikingkongen og personen som er hauglagt her. Det er spennene, sier Hanna Geiran. Hun er riksantikvar. De er med i samarbeidet om prosjektet.