Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

13.500 får ikke bygge på eiendommene sine

13.638 personer har fått nei til å bygge nytt på eiendommene sine. Årsaken er fare for ras.

Myndighetene har sagt nei til 13. 638 personer i Norge. De får ikke lov til å bygge noe nytt på eiendommene sine. Årsaken er at de er utsatt for ras.

Likevel ber ikke staten folk om å flytte fra disse eiendommene. Det skriver kanalen NRK.

Myndighetene sjekker hvor mange som bor i områder der det er fare for skred, flom og kvikkleire. Arbeidet startet for få år siden. 38.000 personer i Norge bor i en faresone for skred. De bor i bratt terreng. Det har Norges vassdrags- og energidirektorat funnet ut. Noen bor i byer og tettsteder. Andre i mindre bygder. 172.000 bor i utsatte områder. Det er dersom en regner med fare for kvikkleire og flom i tillegg.

Myndighetene er ikke ferdig med undersøkelsen. Tallet på hvor mange som bor i utsatt områder, vil trolig bli høyere.

– Det er mange kommuner som allerede er undersøkt. Men fremdeles er det mye arbeid igjen, sier Brigt Samdal til NRK. Han er fungerende kommunikasjons-direktør i NVE.

Mange eiendommer i Stryn kommune er utsatt for enten ras eller flom. Det viser oversikten til NVE. Per Kjøllesdal er ordfører i kommunen i Sogn og Fjordane. Han mener det er feil at staten bare undersøker faren. Og så lar det være opp til privatpersoner og lokalsamfunnet å finne løsningene.

– En del av tiltakene for sikring trenger verken være dyre eller store. Staten burde sørge for at det blir vurdert sikring. Og at sikringen blir gjort der det er mulig, sier han.

Det trengs mye mer sikring enn det er penger til, sier Samdal.

– Det er tøffe prioriteringer. Vi setter prisen på tiltaket opp mot hvilken nytte det har, sier han.