Norge
Bildet viser en fritidsbåt på sjøen. Det har vært mange båtulykker i det siste. Nå vil Kystverket ha strengere regler til sjøs. De mener at folk bør miste retten til å kjøre bil hvis de kjører båt i fylla.

– Kjører du i fylla her, bør du miste lappen for bil

Kystverket vil ha strengere regler på sjøen. De vil ta sertifikatet for bil fra de som kjører båt i fylla.

Mister du retten til å kjøre båt på grunn av promille, burde du også miste retten til å kjøre bil. Det mener region-direktør Harald Tronstad i Kystverket Midt-Norge.

Tronstad sier til nettstedet nrk.no at reglene bør endres. Det er for å få ned tallet på båtulykker der føreren har drukket alkohol. Tronstad vil ha strenge regler.

– VI burde koble kjøring med båt til kjøring med bil. Hvis du kjører i fylla med båt, burde du miste retten til å kjøre bil, sier Tronstad til NRK.

Han mener strengere regler vil føre til færre ulykker med båt i Norge.

– Det vil endre folks holdninger til promille. Vi må finne på noe som virker for å få ned tallet på dødsulykker. Det er når vi ser hvor mange ulykker som skjer langs kysten. Med den farten som enkelte båter har i dag, så tror jeg grensa må ned også på sjøen, sier Tronstad.

I dag er det tillatt med 0,8 promille hvis du kjører båt. Kjører du bil, er grensa 0,2.

De fleste som har dødd av drukning i år, har vært i en ulykke med båt. Rundt 30 personer dør i ulykker med fritids-båt hvert år. Bare de to siste dagene har det vært to ulykker der folk har dødd.

Mer fra Norge

På forsiden nå