Norge
Bildet viser en brunbjørn.

Si ifra om du ser rovdyr

Mange går på tur i påsken. Om du skulle se rovdyr eller finne spor, er det viktig å si ifra.

Informasjon om dyr fra folk som går ute i naturen er viktig.

– Hvis du ser gaupe, jerv, brunbjørn eller ulv, så vil vi gjerne høre fra deg, sier leder Morten Kjørstad i Rovdata. Det samme gjelder spor etter disse dyrene.

Rovdata har ansvaret for å overvåke rovdyr i Norge. De er avhengige av informasjon fra folk. Slik finner de ut hvor dyrene lever i landet.

De oppfordrer folk om å laste ned appen Skandobs på telefonen sin. Da blir det lettere å legge inn det du har sett. Der kan du dele bilder og fortelle om hvor dyret er sett.

Rovdata er en del av Norsk institutt for naturforsking (NINA). Instituttet oppfordrer folk spesielt om å melde fra om de ser lemen. En liten gnager som likner på en hamster.

– Lemen er en nøkkelart i fjellet. Den påvirker både dyr og planter, sier forsker Nine E. Eide i NINA.

Lemen er ingen enkel art å studere.

– Mindre lemen kan få dramatiske konsekvenser for både dyr og planter, sier Eide til nyhetsbyrået NTB.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå