Norge
Bildet viser lange køer med biler.

– Vi må endre livsstil

Norge skal bli mye mer miljøvennlig. Klarer vi å nå målene? Folk er usikre, ifølge en undersøkelse.

Vi må forurense mye mindre i framtiden. Målet er å redusere utslipp av klimagasser med 80 prosent. Det skal skje på om lag 30 år. Det kan være med på å hindre at været endrer seg.

Over fem av ti er enige i at vi må gjøre dette. Men få tror at vi får det til, viser en ny undersøkelse.

Selskapet Enova jobber for at Norge skal endre seg. Vi skal bli et samfunn med lave utslipp. Enova har spurt folk hva de mener.

Bare tre av ti tror at Norge vil lykkes.

– Det er interessant at så mange støtter klimamålene, sier Nils Kristian Nakstad til nyhetsbyrået NTB. Han er sjef i Enova.

– Men bare noen tror vi når målene. 31 prosent er for lavt, mener han.

Men hvordan skal vi nå dem?

Teknologi, fornybar energi og gjenbruk. Det mener folk i undersøkelsen.

Åtte av ti sier at landet må satse på ny teknologi.

Vi må også leve på en annen måte, mener folk. Vi må kjøpe mindre ting.

Det er ikke nok med bare ny teknologi. Vi må også endre oss. Vi er nødt til å reise på andre måter enn i dag, mener Enova.

– Vi må endre livsstil noe for å nå målene. Det kan bety at vi ikke nødvendigvis må ha en bil i garasjen. Det finnes andre løsninger. Vi kan dele på biler, sier Nakstad.

Vi kan også måtte bo og leve annerledes i framtiden.

Tirsdag starter en konferanse. Den varer i to dager. Der skal det snakkes om endringer for miljøet. Og hva dette vil bety.

Også flyene skal hjelpe til. Snart skal flyene bare bruke elektrisitet.

– I 2040 skal all flytrafikk i Norge være elektrisk. Vi starter i det små og utvikler oss, sier Dag Falk-Petersen til kanalen NRK. Han er sjef i selskapet Avinor. De har ansvar for flyplassene.

Mer fra Norge

På forsiden nå