Norge

Får du sjokk når renta blir høyere?

Vi skylder så mye penger at Finanstilsynet er bekymret.

Huseiere i Norge skylder bankene mye penger. Den høye gjelda vår kan bli et problem. Det frykter den statlige etaten Finanstilsynet.

Tilsynet jobber med å sikre stabil økonomi i Norge. Økonomien kan bli truet om renta blir mye dyrere, og at det skjer raskt.

Det er historisk billig å låne penger i Norge. Du betaler lav rente for huslån. Renta er ventet å bli litt høyere i år. Men det er ikke ventet at det skal skje veldig raskt.

Høyere renter gjør at folk bruker mindre penger på andre ting. Dette vil igjen påvirke norske bedrifter.

– Dyrere rente kan gjøre at folk brått kjøper mindre varer og tjenester. Det vil påvirke norsk økonomi, sier Morten Baltzersen i Finanstilsynet.

Baltzersen er spesielt bekymret for noen. Det er folk som har høy gjeld i forhold til inntekten.

Mange velger flytende rente. Der gjør noen av oss sårbare når renta blir dyrere. De må kunne takle det.

I verste fall vil ikke folk klare å betale lånet sitt.

Varer og tjenester i samfunnet blir stadig dyrere. Dette gjør igjen til at folk låner mer. Prisene på hus og leiligheter blir høyere. Det vil trolig fortsette, ifølge en rapport fra Finanstilsynet.

Prisene på norske hjem har vokst i 25 år. Veksten er større enn i andre land.

Høyere renter kan komme av flere ting. De påvirkes av endringer i økonomien i verden. De kan også påvirkes av høy inflasjon i andre land. Inflasjon betyr at penger blir mindre verdt og prisene høyere.

Det er ikke bra at norske boliger koster for mye å kjøpe. Prisveksten må dempes. Finanstilsynet tror det er flere ting som kan hjelpe.

– Det kan være at renta blir litt høyere, slik som varslet. Og at det kommer flere nye hus som skal selges i tiden framover, sier Baltzersen.

Regler for boliglån bør Norge fortsette med, mener tilsynet. Du kan ikke låne mer enn fem ganger inntekten din.

Du er nødt til å ha egne penger for å kjøpe hus eller leilighet. Du kan bare låne 85 prosent av husets verdi. Resten må du sørge for selv.

Siste utgave

På forsiden nå