Norge
Bildet viser ei jente som sitter med kalkulator og mattebok.

Bør elevene ha lekser?

Skal skolen vare hele dagen eller skal elever gjøre lekser hjemme? Det er folk helt uenige om.

Skolene har startet igjen etter ferien. Allerede sitter barn over bøkene etter skoletid. De gjør lekser.

Over fire av ti spurte mener det bør bli slutt på lekser. Det bør isteden innføres skole hele dagen, svarer de i en undersøkelse. Like mange mener at dagens timeplan og ordning med lekser bør fortsette. Det er avisa Dagbladet som har fått gjort undersøkelsen.

Like mange ønsker at ordningen med lekser bør fortsette som i dag. Omtrent 16 prosent er usikre i saken.

Over halvparten av folk mellom 30 og 39 år vil ha leksefri i grunnskolen.

De politiske partiene og eksperter er usikre på hva som er best. Sosialistisk Venstreparti (SV) har heldagsskole i sitt partiprogram. De vil ta opp leksefri skole til høsten.

– Lekser øker forskjeller. Noen har foreldre som har fri på ettermiddagen og kan gi hjelp, andre har det ikke, sier Mona Fagerås til nyhetsbyrået NTB. Hun snakker om utdanning for SV.

Foreldre med høy utdanning er ofte flinkere til å hjelpe enn foreldre uten, mener hun.

– Vi ser at flinke elever blir litt flinkere av lekser. Elever som sliter, får liten eller til og med dårlig effekt av lekser, sier Fagerås.

Kent Gudmundsen i partiet Høyre mener at lekser er bra for elevene. Men da må det gjøres riktig.

– Lærerne må gi tilpassede lekser til den enkelte, slik at arbeidet ikke blir for krevende. Det skal gjøre at elevene få gått igjennom stoff på nytt. Det skal gi dem opplevelse av å få til og glede ved å lære, sier han til NTB.

Han mener at leksene skal gås igjennom på skolen. Da kan elever få faglige tilbakemeldinger på det de har gjort. Det vil gi dem et positivt syn på læring, sier han. Gudmundsen er også nestleder i utdanningskomiteen på Stortinget.

Thomas Nordahl forsker på skole. Han sier til Dagbladet at det fortsatt er lite forskning på om leksehjelp virker. Han mener elever fortsatt bør få lekser. Men han mener ordningen bør bli bedre.

Nordahl sier at lekser må være av en viss type for at de skal fungere: De må ikke ta for lang tid. Det må også være lekser i noe eleven har vært gjennom allerede. Det må også være sannsynlig at eleven klarer de alene.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå