Norge

50.000 må leve av litt over 10.000 kroner

Omtrent 50.000 mennesker i Norge lever av sosialhjelp. Barnefamiliene får mest hjelp.

Ikke alle mennesker i Norge tjener nok til å leve. De kan få sosialhjelp. Nå er det 50.000 mennesker som lever kun av slik hjelp. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)

I 2017 var det 132.000 som fikk sosialhjelp, men 50.000 hadde ingen andre inntekter eller pengestøtte.

Det ble betalt ut 3,4 milliarder kroner til denne gruppen. Hver person fikk i gjennomsnitt 10.500 kroner per måned, ifølge SSB. Det skriver nyhetsbyrået NTB.

Folk får betalt forskjellig. Det avhenger av hvordan familien er. Familier med barn får mer enn familier uten barn. Det er også forskjell hvor mye foreldre som er alene, får. Enslige forsørgere får utbetalt 12.800 kroner per måned i gjennomsnitt. Par med barn får omtrent 15.500 kroner.

Det er strenge regler for hvem som kan få sosialhjelp. Kommunene regner også barnetrygd som inntekt. Også kontantstøtte regnes med.

Mange barn bor i familier som må få slik støtte. 21.500 barn forsørges av en person som lever av sosialhjelp alene, skriver SSB.

Regjeringen har sagt at staten skal gjøre mer for fattige familier. Undersøkelser viser også at mange barn av innvandrere vokser opp i fattige familier.

Det betales ut mest sosialhjelp til folk som bor i Oslo. Der er det også dyrere å bo. Folk som lever på sosialhjelp i Oslo får 12.300 kroner i måneden. Andre store byer som Bergen, Trondheim og Stavanger betaler også ut stor støtte.

Små kommuner utbetaler mindre. Der får folk i gjennomsnitt mellom 7.700 kroner og 8.800 kroner.

Det har blitt større forskjeller på fattige og rike i Norge.

En gruppe ga regjeringen råd. De mente at barnehager i Norge burde være gratis. Det ville hjelpe familier som var fattige.

Klar Tales nyhetsbrev

Meld deg på og få en oversikt over de viktigste sakene, forklart på en enkel måte.

Mer fra Norge

På forsiden nå