Norge

Far dømt til fengsel i 12 år for å ha ristet baby til døde

Saken ble avgjort i Høyesterett.

En mann er dømt for forsettlig drap. Det er å drepe med vilje. Mannen drepte sin ti uker gamle sønn.

Gutten døde i desember 2014. Babyen ble fraktet til Akershus universitetssykehus. Han hadde alvorlige skader og døde etter tre dager. Undersøkelser viste at barnet var blitt ristet flere ganger. Babyen hadde brudd i kroppen og hodeskallen. Den hadde også blødninger i hjernen.

Høyesterett hadde saken for andre gang. Lagmannsretten hadde dømt den 32 år gamle faren til 16 års fengsel. I fjor opphevet Høyesterett dommen. Årsaken var tvil om at juryen hadde forstått saken riktig.

Borgarting lagmannsrett behandlet saken på nytt i fjor høst. Da bestemte domstolen det samme. Faren ble dømt for forsettlig drap på sønnen. Straffen ble satt til fengsel i 14 år.

Nå har Høyesterett bestemt at straffen skal være tolv år. En av dommerne stemte for en straff på 13 år.

Mer fra Norge

På forsiden nå