Norge

Vi skulle jo slutte med å stille klokka?

Søndag stiller vi klokka igjen. Vi slutter med det tidligst i 2021. Men bør vi ha sommertid eller vintertid?

– Siste nytt nå, er at det kanskje skjer i 2021.

Det sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Denne uka snakket han i en sending på Facebook. Der diskuterte han tiden med blant andre Harald Hauglin. Han er sjef for tid i Justervesenet. De har ansvar for alle mål i Norge. Næringsdepartementet har ansvar for tiden.

Den europeiske union (EU) har bestemt at landene skal slutte med å stille klokka. Norge gjør trolig det samme. Egentlig ville EU at det skulle skje raskt. De ville ha endringen allerede i 2019. Men landene trenger lenger tid på å gjøre endringen. Denne uka bestemte EU at endringen bør skje innen 2021. Den kan bli utsatt hvis nødvendig.

Spørsmålet er hvilken tid land i EU vil følge. Og hvilken tid Norge bør følge. EU sier at landene selv kan bestemme hvilken tid de vil ha.

Vintertiden er egentlig den normale tiden vår. Sommertid er den kunstige tiden. Noen mener likevel at vi bør ha sommertid for alltid.

– Skal du høre på A-mennesker i Øst-Finnmark, eller B-mennesker på Utsira? Hvem er det viktigst for, å få dagslys når det passer dem? spør Harald Hauglin.

Mange mennesker i nord vil gjerne ha sommertid hele året. Da får de lysere ettermiddager om vinteren. Det betyr i så fall at vi endrer tidssone én time fram.

I dag er Norge og Sverige i samme tidssone. Endrer vi til sommertid, får vi samme tidssone som Finland. Finnmark fylke og Finland ligger geografisk i samme sone.

Se kart over tidssonene her

Men handel er også viktig i Norge.

– Det har noe å si at vi har samme åpningstid på handels-markedet som Tyskland og andre land vi samarbeider med, sier Hauglin.

Spørsmålet om klokkestilling blir sendt ut på åpen høring. Det betyr at eksperter og andre skal få mene noe om saken. Det kan også bli en meningsmåling blant folk på nett, sier Nærings-departementet. Den vil i så fall ikke avgjøre saken, men være til hjelp for å bestemme.

– Debatten om hvilken tid vi vil ha, vil fortsette i noen år til. I hvert fall til EU bestemmer seg. Så er det helt opp til oss hva vi vil gjøre når EU bestemmer seg, sier Torbjørn Røe Isaksen i sendingen på Facebook.

Siste utgave

På forsiden nå