Norge
Bildet viser medisiner i et apotek.

Vi mangler stadig mer medisiner

– Jeg tenker at dette må jo stoppe en gang. Men det ser ikke ut til at det stopper i år heller, sier farmasøyt.

I fjor ble det meldt inn 684 tilfeller av mangel på medisin. Legemiddel-verket tar imot beskjedene. De har ansvar for medisiner i Norge.

I år mangler vi enda mer. Manglende medisiner har fått følger for helsa til folk.

– Jeg tenker at dette må jo stoppe en gang. Men det ser ikke ut til at det stopper i år heller, sier Anne Markestad til avisa VG. Hun er farmasøyt og rådgiver for forsynings-sikkerhet.

Vi mangler stadig mer medisiner. Antallet meldte tilfeller har doblet seg hvert år. Slik har det vært de siste årene, ifølge avisa.

Noe kan gjøres. Helse-direktoratet foreslår 29 nye tiltak i en rapport.

– Virkestoffene i mange legemidler blir produsert i Asia. Det skjer på steder vi har lite informasjon om. Dette er et av de største problemene til Norge i dag, sier Bjørn Guldvog. Han er helsedirektør i Helse-direktoratet.

Skjer det noe med en fabrikk, kan det få følger for hele verden.

Tellef Inge Mørland er fra Arbeiderpartiet. Han kritiserer regjeringen. De har gjort for lite, mener han.

Regjeringen har satt av 4 millioner kroner. Disse skal brukes på å håndtere mangelen på medisiner. Det sier Anne Grethe Erlandsen i Helsedepartementet. Hun er statssekretær i departementet som helseminister Bent Høie styrer.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå