Norge

Dette er Høyres åtte valgløfter

Høyre går til valg på bedre klima og bedre resultater for videregående skole.

Valgkampen er i gang for Høyres leder Erna Solberg. Hun viser fram åtte løfter fra partiet før valget.

Høyre vil blant annet ha klare planer for klimaet.

– Kommunene bør strebe mot lave utslipp og ingen utslipp i framtida. Mange kommuner har ingen plan for det, sier statsministeren til NTB.

Omtrent 20 prosent av klimautslippene kommer fra kommunens arbeid. Det sier miljøselskapet Enova.

Kommunene bør lage planer med klare mål og tiltak, sier Solberg.

Tiltakene kan for eksempel være innen innkjøp, transport og bygg.

– Det offentlige må bygge uten utslipp framover. Jeg mener at vi kan bygge flere plusshus, sier Solberg.

Et plusshus er en bygning som ikke skader miljøet. Tvert imot skaper det mer energi til slutt enn hva som ble brukt for å bygge det.

Et annet viktig valgløfte er for videregående skoler. Høyre vil sørge for at flere fullfører.

– Vi må sørge for at folk får jobb i framtiden. Da må vi legge vekt på mennesker. Slik unngår vi ulikhet. Vi får færre utgifter gjennom Nav. Folk skal oppleve at de mestrer livene sine. Det er den viktigste saken, sier Solberg.

Høyre har laget en plan for å få til dette. Partiet vil at 5.000 flere elever skal fullføre videregående. Det skal gjelde for hvert år fra 2025. Innen 2030 skal ni av ti fullføre.

I dag fullfører sju av ti videregående skole i løpet av fem år.

Et tredje valgløfte er å få kommuner til å si mer «ja».

– Ganske mange får følelsen av at kommuner helst vil si nei i stedet for ja. Det gjelder dem som skal bygge eller skape næring i kommunen. Derfor har vi sagt at vi må endre holdning, sier Solberg.

Hun tror at motstand fra kommunen forsinker og stanser mange gode prosjekter.

Høyre lover:

– Alle Høyre-kommuner skal ha en plan for klimaet.

– 5.000 flere skal fullføre videregående skole. Det skal skje innen 2025.

– Alle sykehjem skal ha klare krav om trygghet.

– Eldre som bor hjemme, skal få det bedre.

– Folk skal ha mulighet til å velge når det gjelder barnehage, skole og omsorg

– Folk skal få lavere eiendomsskatt.

– Veiene skal bli bedre. Det skal også det kollektive tilbudet med buss, tog, trikk, bane og båt.

– Kommuner skal bli flinkere til å si «ja». Slik kan de skape grønn vekst og optimisme.

Siste utgave

På forsiden nå