Norge

Husk å stemme i kirkevalget

Det skjer to valg i dag mandag. Du kan også stemme i kirkevalget.

Kirken skal velge sine ledende styrer. I dag (mandag) er det også kirkevalg. Det er valg til menighetsråd over hele landet. Det er også valg til bispedømmeråd. Til sammen er de Kirkemøtet, som styrer Den norske kirke.

I de fleste bispedømmer er det tre valglister ved årets kirkevalg. Det er Åpen folkekirke og Bønnelista. De organiserer seg litt som politiske partier. I tillegg stiller Nominasjonskomiteens liste. Der er det folk fra mange ulike kirkelige miljøer.

Du må være medlem av Den norske kirke for å kunne stemme i kirkevalget. Valglokalene er ofte på samme sted som du stemmer i lokalvalget.

Du kan endre listene som i vanlig valg. Blant annet kan du skrive opp navn fra andre lister eller sette kryss ved noen navn. Ved sist kirkevalg stemte 16,7 prosent av medlemmene.

Valgresultatet fra kirkevalget er ventet 20. september.

Siste utgave

På forsiden nå