Norge
Bildet viser folk i Forsvaret i uniform. Flere enn før sier de har blitt seksuelt trakassert i Forsvaret det siste året. Det viser en undersøkelse.

Mer seksuell trakassering i Forsvaret

Over 6 prosent av kvinner i Forsvaret har opplevd seksuell oppmerksomhet de ikke ønsket. Det viser tall for det siste året.

Forsvaret har spurt folk som jobber hos dem, om seksuell trakassering. 6,23 prosent av kvinnene i Forsvaret har fått «uønsket seksuell oppmerksomhet» det siste året. Det viser Forsvarets medarbeider-undersøkelse for 2019. Det skriver nettstedet ABC Nyheter.

I 2017 svarte 4,51 prosent av kvinnene det samme. Økningen blant menn er mindre: Fra 1,37 prosent i 2017 til 1,79 prosent i år.

31 prosent sier at de har varslet arbeidsgiver. Det er blant dem som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. Mange mener at varselet ikke er fulgt opp. Det gjelder rundt halvparten av dem som har meldt fra.

3,7 prosent sier at de har blitt mobbet av kollegaer. Andelen er på 5,27 prosent blant kvinnene.

Over 10.000 personer i Forsvaret har svart på undersøkelsen. Det utgjør 68 prosent av alle som fikk undersøkelsen. Tre av fire svar kommer fra militært ansatte.

Forsvaret hadde en stor spørreundersøkelse i oktober i fjor. Både vernepliktige og folk som jobber i Forsvaret, deltok. Da sa 24 kvinner og 20 menn at de hadde blitt voldtatt. Det hadde skjedd i løpet av det siste året. 123 sa at noen hadde forsøkt å voldta dem.

Mer fra Norge

På forsiden nå