Norge
Bildet viser fasaden til Utlendings-direktoratet (UDI).

Gir asyl til Jehovas vitner fra Russland

Flere fra Jehovas vitner søkte asyl i Norge i fjor enn i 2018. I Russland er tros-samfunnet forbudt.

Flere russere har søkt asyl i Norge. Mange er med i Jehovas vitner. De føler de blir forfulgt i hjem-landet.

– Det har kommet asyl-søknader i 2019 fra russere. De ønsker beskyttelse fra religiøs forfølgelse. De fleste er Jehovas vitner. Det sier Oda Gilleberg til avisen Vårt Land. Gilleberg er kommunikasjons-rådgiver i Utlendings-direktoratet (UDI).

Flere Jehovas vitner søkte om beskyttelse i 2019 enn i 2018. I fjor fikk ni russere asyl fordi de trengte beskyttelse.

175.000 personer er med i Jehovas vitner i Russland. I 2017 ble Jehovas vitner forbudt i landet. Det bestemte russisk høyeste-rett. De sa Jehovas vitner er ekstremister. 18 russere ble i fjor dømt for å være med i Jehovas vitner.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå