Norge
Bildet viser Philip Manshaus. Han er dømt til 21 års forvaring.

Manshaus dømt til 21 års forvaring

Philip Manshaus er dømt til forvaring i 21 år for drap og terror.

Torsdag formiddag kom dommen mot Philip Manshaus i Aker og Bærum tingrett. Manshaus dømmes til 21 års forvaring. Minstetiden er på 14 år.

Manshaus er dømt for drapet på stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Han er også dømt for terror-angrepet på Al-Noor islamic Centre i Bærum. Begge deler skjedde 10. august i fjor.

Dommen og minstetiden er som aktor Johan Øverberg ba om. Dommen er enstemmig.

Tingretts-dommer Annika Lindström leste opp dommen i retten. Hun fortale om Manshaus sin oppvekst. Han skal ha hatt en normal oppvekst med mange venner. Men foreldrene hans gikk fra hverandre da han var liten. Moren hans tok sitt eget liv. Det samme gjorde mormoren hans.

Manshaus har forklart at han ville verne om den hvite rase sine generasjoner i framtiden, sa Lindström. Han hadde høyre-ekstreme ideer. De hadde han fått i løpet av to år. Det har Manshaus sagt, ifølge dommen.

Han ble spesielt inspirert av terror-angrepet mot to moskeer i Christchurch i New Zealand. Det skjedde 15. mars 2019. Brenton Tarrant var hoved-gjerningsmannen.

2. august i fjor lastet Manshaus ned et manifest skrevet av Tarrant. Ifølge dommen oppfattet han teksten som en oppfordring til handling.

– Han opplevde ansvaret som ubehagelig og stressende. Han begynte å planlegge en væpnet aksjon. Han ble inspirert av Tarrant. Og bestemte seg for å aksjonere mot muslimer, sa Lindström.

Manshaus har forklart at han ville beskytte faren og stemoren. Han mente de ville bli sett på som forrædere i en rasekrig han mente ville komme. Årsaken var at de hadde tatt til seg stesøsteren hans som hadde asiatisk bakgrunn. Det var ifølge ham årsaken til at han drepte Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Det sa tingretts-dommeren. 
Manshaus hadde sagt flere rasistiske ting til stesøsteren. Han skal også ha sagt til storebroren at han skulle drepe ham. Det var dersom han fikk seg en kjæreste som ikke var europeisk. 

10. august drepte han stesøsteren. Han skjøt henne tre ganger i hodet og en gang i brystet mens hun lå i sengen sin. Hun døde kort tid etter, ifølge dommen.

Så angrep Manshaus moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum. Han ble overmannet og stoppet av medlemmer av moskeen. Manshaus hadde egentlig tenkt å angripe dagen etter, ifølge forklaringen hans. Da feiret muslimene Id og det ville være flere mennekser i moskeen. Men da skulle faren og stemoren være hjemme. Han var redd for å bli oppdaget. Det var hvis han tok farens våpen ut av våpenskapet mens de var hjemme, sa Lindström.

Unni Fries er Manshaus sin forsvarer. Hun ba om at han ble frifunnet. Årsaken var at hun mente det var tvil om han er tilregnelig. Men de sakkyndige som sjekket psyken hans, mener at han er tilregnelig og kan straffes.

Aktor hadde bedt om at drapet og angrepet på moskeen ble vurdert som én terror-handling. Men retten har ikke vurdert handligene slik. Han ble derfor dømt for et drap og et forsøk på terror-handling.

– Drapet fremstår som mer rasistisk motivert enn som terror, sa dommeren.

Manshaus har innrømmet handlingene. Men han mener han ikke har straffskyld.

Retten mener at det ikke nok med vanlig fengsels-straff. De mener det er stor fare for at Manhaus vil begå nye, alvorlige handliger. Derfor ble han dømt til forvaring isteden. Ved forvaring kan straffen forlenges med 5 år av gangen. Den dømte kan ikke slippe ut før retten mener personen ikke lenger er en fare for samfunnet.

Manshaus må betale 200.000 kroner i sakskostnader. I tillegg må han betale oppreisnings-erstatning på 280.000 kroner. Det er til moren til stesøsteren. Han må også betale mellom 70.000 og 160.000 kroner i oppreisnings-erstatning. Det er til tre av dem som var i moskeen under angrepet.

Philip Manshaus ville verken vedta dommen eller anke den. Han sa at han ikke erkjenner straffskyld, og at han derfor ikke kan vedta dommen. Men han ville heller ikke anke. Det er fordi han ikke anerkjenner domstolen. Dommeren noterte derfor at han ønsket tid for å tenke på om han skal anke. Også aktor tar betenknings-tid.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå