Norge

Stadig flere gjør ferdig videregående

Flere fullfører videregående skole. Årsaken er at elevene kan mer når de starter på videregående, mener kunnskaps-ministeren.

Flere elever gjør ferdig videregående skole. De kan mer når de starter. Det er årsaken til at flere fullfører, ifølge kunnskaps-minister Guri Melby. Hun mener dette er en trend.

– Mye av grunnen til at det nå er flere som fortsetter, er det som skjer i årene før videregående. Det arbeidet må vi fortsette med, sier Melby til nyhetsbyrået NTB.

78,1 prosent av dem som begynte på videregående skole i 2013, ble ferdig innen fem eller seks år. Det er 0,5 prosentpoeng bedre enn for dem som startet i 2012. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 2006 kom Kunnskapsløftet. Siden da har antallet som gjør ferdig videregående, økt med 6 prosentpoeng.

– Dette er en fortsettelse av en trend. Det har vært små økninger fra år til år. Vi lå lenge på omtrent 70 prosent. Så det har vært en veldig positiv utvikling, sier kunnskaps-ministeren.

Kvinner i utdannings-program har den beste utviklingen.

87,5 prosent av elevene på studieforberedende program fullførte innen fem år. Det samme gjorde bare 67,5 prosent av elevene på yrkesfag. Det var likevel flere enn før.

– Det er gledelig med økning også på yrkesfag. Samtidig ser vi det er utfordringer med menn og med yrkesfag, sier Melby.

82,4 prosent av alle kvinner fullførte opplæringen. Det samme tallet for menn var 74,1 prosent.

Flest av de som tar yrkesfag i medier og kommunikasjon, fullfører. Restaurant- og matfag hadde færrest elever som fullførte. Her gjorde under halvparten ferdig videregående.

Restaurant- og matfag er en mindre populær linje. Melby mener det er årsaken til forskjellen. Det er fordi elevene på de mindre populære linjene har et dårligere utgangspunkt.

– De er også ofte ikke like motivert. Fordi de har kommet inn på andre- eller tredjevalget, mener hun.

Siste utgave

På forsiden nå