Norge

Flere mener de har bedre helse

Nordmenn har litt større tro på egen helse enn før. Det viser en undersøkelse.

Vi føler at vi har litt bedre helse enn før. Samtidig røyker nordmenn mindre. Vi drikker også mindre brus enn før. Det viser levekårs-undersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB).

10 prosent svarte i undersøkelsen at de røyker hver dag. Ved forrige levekårs-undersøkelse svarte 11 prosent det samme.

Færre drikker ting med sukker i. I forrige måling var andelen 9 prosent. Nå er den på 7 prosent.

81 prosent svarer at de har god eller svært god helse. Sist gang svarte 79 prosent det samme.

Også tannhelsen ser ut til å ha blitt bedre.

Siste utgave

På forsiden nå