Norge
Bildet viser en operasjons-stue på sykehus. Mange venter på et nytt organ. Men færre har gitt bort organer den siste tiden.

Færre gir bort organer

Folk har fått færre nye organer under pandemien med korona-viruset. Samtidig er det lange ventelister for å få en ny nyre.

Hittil i år har 194 pasienter fått ett eller flere nye organer. 49 donorer har gitt til sammen 215 organer. Det er færre enn på samme tid i fjor. Det viser tall fra Oslo universitets-sykehus. På samme tid i 2019 hadde 61 donorer gitt 255 organer til 238 pasienter.

Tallene er likevel bedre enn ventet. Det er når vi tar med korona-pandemien. Det sier Stiftelsen Organdonasjon. Nå venter rekord-mange på en ny nyre, ifølge stiftelsen. Til sammen 501 pasienter venter på et nytt organ i Norge. Hele 416 av disse trenger en nyre.

– Det har vært færre ulykker. Det er en av forklaringene på nedgangen i antall donasjoner. Dette som følge av at folk i større grad har holdt seg hjemme. Det skriver Stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding.

Mer fra Norge

På forsiden nå