Norge

Sjekk om ditt fylke vokser

Vi ble ikke så mange flere personer i Norge sist kvartal. Få innvandrere er en del av årsaken.

Det bor 5.374.807 personer i Norge. Slik er tallet per utgangen av andre kvartal 2020. Det vil si månedene april til juni.

Norge vokste med bare 2.452 personer dette kvartalet. Det er den laveste veksten på over 20 år.

Tallene kommer fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

De største kommunene krympet i folketall.

Etter mars bodde det 694.657 personer i Oslo. Etter tre måneder bodde der nesten 600 færre.

Bergen fikk 455 færre innbyggere. Trondheim fikk 479 færre og Stavanger 149.

Hva er årsaken til dette? Det kom færre innvandrere. Litt flere enn 5.000 personer kom til Norge disse tre månedene. 12.600 er gjennomsnittet for de fire kvartalene før.

Særlig i april kom det få innvandrere.

Samtidig flyttet tusenvis av folk ut fra Norge i perioden. Det flyttet flere ut enn det kom folk inn.

Mange som drar fra Norge, melder aldri fra om det. Til slutt melder folkeregisteret dem som utvandret etter en tid. Det ble fattet mange slike vedtak i andre kvartal i år. Dette påvirker også den lave veksten i folketall i Norge.

Hvor mange som dør eller blir født betyr også noe. 4.280 flere ble født enn de som døde. Her er andre kvartal 2020 omtrent som det normale.

Slik har folketallet endret seg andre kvartal. I parentes står det totale folketallet i fylket:

Viken: 3.189 (1.245.766)

Oslo: – 571 (694.086)

Innlandet: – 328 (370.482)

Vestfold og Telemark: 1.023 (420.715)

Agder: – 13 (307.569)

Rogaland: 567 (481.341)

Vestland: – 199 (637.011)

Møre og Romsdal: 64 (265.214)

Trøndelag: – 380 (468.981)

Nordland: – 255 (240.896)

Troms og Finnmark: – 745 (242.736)

Kilde: SSB

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå