Norge
Trondheim  20170619.
Fisking på tur i  finværet i Trondheim i sommerferien.
Modellklarert til redaksjonell bruk.
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Vil lære innvandrere om friluftsliv

Innvandrere som kommer til Norge får i dag opplæring i norsk språk og samfunn. – Vi bør også sikre at de lærer om den norske tur-kulturen, mener Norsk Friluftsliv.

– Det finnes nærmest ikke noe norskere enn turen og frilufts-livet. For mange flyktninger er den norske måten å bruke naturen på derimot helt ukjent, sier Siri Meland. Hun er fungerende general-sekretær i Norsk Friluftsliv.

– Noen bor i Norge i flere tiår uten å komme seg ut i skog og mark. Det er fordi de mangler den nødvendige kunnskapen.

Ni av ti nordmenn går på tur eller driver andre former for friluftsliv. Vi gjør det i snitt to til tre ganger i uka.

De som bosetter seg her, skal få opplæring i norsk kultur og samfunn. Kunnskap om norsk tur-kultur og bekledning gjennom ulike årstider bør være en del av dette, sier organisajsonen. Ansvaret bør ligge i kommunene, mener Norsk Friluftsliv.

– Friluftslivet og tur-kulturen vår er en viktig nøkkel til det norske samfunnet. Dette er noe regjeringen hittil har oversett i arbeidet med integrering, mener Meland.

Hun sier det handler om integrering i hverdagen.

– Kjennskap til friluftslivet gir viktige kulturelle og sosiale gevinster. Det kan ha stor betydning for å slå gode røtter i et lokal-samfunn, sier Meland.

Hun understreker at kunnskap om ferdsel utendørs også gir store fordeler for helsa.

– For de som skal bo i Norge er det helt elementært å ha kunnskap om friluftsliv og hvordan man skal kle seg for å ferdes utendørs til alle årstider. Det er viktig både med tanke på fysisk og psykisk helse, sier Meland.

Regjeringen er nå i gang med å utarbeide en ny lov om integrering. Den skal behandles på Stortinget 13. oktober.

Norsk Friluftsliv ønsker at opplæring i friluftsliv skal bli en lovfestet del av introduksjons-programmet for nyankomne.

– Vi mener at dette er basis-kunnskap som alle kommunene bør tilby. Det bør ikke være tilfeldig hvem som lærer om dette, slik det er i dag, sier Siri Meland.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå