Norge

Flere svaksynte hadde depresjon

Blinde og svaksynte er mer utsatt for depresjon enn folk ellers. Det er ifølge en undersøkelse. Flere får ikke hjelpen de trenger.

– Det er særlig dem som mister synet i voksen alder som er særlig utsatt. Det gjelder også personer som i tillegg til synshemming, har andre funksjonsnedsettelser, sier forsker Audun Brunes.

Det var 736 voksne som deltok i undersøkelsen. De var alle over 18 år. Halvparten av deltakerne var født blinde eller svaksynte. Den andre halvparten mistet synet i barndommen eller voksen alder. Undersøkelsen ble ble gjort av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

– Det er særlig hos de yngste deltakerne vi finner dem som er mer utsatt for depresjon. Hele 14 prosent i aldersgruppen under 50 år lider av alvorlig depresjon, sier Brunes.

Dette er betydelig høyere enn i befolkningen ellers, sier Brunes. Depresjon rammer vanligvis mellom 4 og 8 prosent.

Flere enn én av ti deltakere hadde så store psykiske plager at de ønsket hjelp av psykolog.

Videre avdekket undersøkelsen et udekket behov for helsehjelp. 60 prosent oppga at de savner nære relasjoner. 40 prosent sa at de har følt seg ekskludert fra sosiale nettverk.

Siste utgave

På forsiden nå