Norge

Gir innvandrere informasjon på flere språk

Mange av de smittede er født utenfor Norge. Derfor oversetter helse-myndighetene informasjon om korona til flere språk.

Mange som blir smittet med korona, er født utenfor Norge.

Det gjelder 34 prosent av de smittede der fødeland er kjent. Det sa Bjørn Guldvog mandag.

Han er direktør i Helse-direktoratet. Til sammen er 25.322 registrert smittet i Norge, ifølge tall fra tirsdag.

I noen grupper av innvandrere er det en høy andel smittede. Flest smittede født i utlandet er fra Polen. Så kommer folk født i Somalia, Pakistan og Irak. Tallene er fra Folkehelse-instituttet, FHI.

Nå vil helse-myndighetene snakke direkte til innvandrerne. Det kan være flere årsaker til høyere smittetall. Språk er blant disse, ifølge Guldvog.

– Innvandrere som kan lite norsk, er en sårbar gruppe, sa han på en pressekonferanse. Det kan også bli vanskeligere for dem å ta kontakt med helsevesenet. Noen er avhengige av en tolk.

– Ingen har personlig skyld i at viruset sprer seg. Men alle har et ansvar for å følge råd og regler, sa han.

Myndighetene har oversatt en film til flere språk. Blant annet til engelsk, polsk, somali og arabisk. Den handler om nærkontakter. Filmen sprer seg nå på nettsamfunnet Facebook. Også andre filmer om smittevern spres på ulike språk.

Helse-myndighetene planlegger å oversette sin neste spørretime om viruset til polsk. Kanskje også på urdu. Spørretimen skjer på Facebook.

Regjeringen har innført strengere regler. Disse får følger for arbeidere fra utlandet som skal jobbe i Norge. Også denne informasjonen må nå innvandrerne det gjelder.

Det henger plakater på arbeidsplasser. Der er annonser i blant annet sosiale medier.

– Vi vurderer også å sende ut SMS, sa helsedirektøren.

Helse-myndighetene er i kontakt med Islamsk Råd Norge. Det handler om informasjon til moskeene. De snakker også med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Siste utgave

På forsiden nå