Norge
Bildet viser en hånd med en sigarett. Bare to prosent av norske 10.-klassinger røyker hver dag. I 1999 var tallet 24 prosent.

Færre ungdommer røyker, men flere har prøvd hasj

Færre ungdommer røyker daglig nå enn for 20 år siden. Men flere har prøvd cannabis. Det viser en undersøkelse.

I 1999 sa 24 prosent av norske 10.-klassinger at de røykte daglig. I 2019 svarte bare 2 prosent det samme. Det viser nye tall fra skoleundersøkelsen ESPAD. Det skriver Folkehelse-instituttet (FHI).

– Røyking er den enkelte faktoren som har sterkest negativ innvirkning på folkehelsa. Og det er gledelig at Norge fortsatt ligger lavest i Europa. Det er når det gjelder daglig røyking blant ungdom, sier Elin Bye. Hun er seniorforsker ved FHI.

Kun Island har færre ungdommer enn Norge som røyker hver dag.

Rapporten viser utviklingen i bruk av rusmidler og tobakk. Det er blant 15- til 16-åringer i 35 europeiske land. Undersøkelsen er fra perioden 1995 til 2019. Norske ungdommer ligger lavt både når det gjelder røyking, bruk av alkohol og bruk av andre rusmidler.

Færre enn før bruker også snus daglig. Norske ungdommer forteller i tillegg at de drikker mindre alkohol. Det er sammenlignet med 1999.

Men stadig flere har forsøkt hasj. Fra 2007 til 2015 svarte omtrent 6 prosent at de hadde prøvd det. I 2019 svarte nesten 9 prosent det samme.

Mer fra Norge

På forsiden nå