Norge
Bildet viser elva Vosso med mye vann. Det er sendt ut farevarsel om flom og skred i Vestland og Rogaland.

Fare for flom og skred i Sør-Norge

Det er fare for flom og skred både i Vestland og Rogaland.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut et varsel. Det er fare for flom og jordskred på oransje nivå i Vestland og nord i Rogaland. I Hordaland og Sogn er det ventet svært mye regn. Her er det også fare på oransje nivå. Det er det nest høyeste nivået.

Nivået brukes ved en alvorlig situasjon som skjer sjelden. Det kan føre til alvorlige skadet.

Tirsdag er varslet utvidet med Bykle, Sandnes, Strand og Gjesdal i Rogaland.

Det er allerede mye vann i bakken. Det er ventet mye regn. Lokalt kan det komme opp mot 150 millimeter i løpet av tirsdag og onsdag.

Det blir mest intens nedbør fra onsdag morgen til onsdag kveld. Dette fører til økt fare for jord- og flom-skred. Bratte skråninger, bekker og elver med mye vann er spesielt utsatt.

NVE forventer mange skred. Noen kan få store følger. Det kan skje i nærheten av bygninger, vei eller jernbane.

Jord kan løsne ved foten av skråninger.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå