Klar Tale følger:

Vestland

Vestland fylke - tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane

Bergen stenger ikke byggeplasser. Men de innfører strenge regler.

Det er fare for flom og skred både i Vestland og Rogaland.

Mange dyr har druknet etter en helg med styrtregn, flom og jordskred.

En mann har vært savnet siden slutten av juli. Da gikk det et stort jordskred.