Norge
Gjerdrum 20210210. 
Dronebilder fra skredområdet på Ask i Gjerdrum. Rasområdet fotografert dagen etter at omkomne nr. 8 og 9 ble funnet.
Foto: Anders Martinsen, UAS Norway / POOL / NTB

Skal bygge på områder med kvikkleire

Flere steder i Norge planlegges det bygging på områder med kvikkeleire. Noen steder er det høyere risiko for skred enn det var i Gjerdrum, ifølge NRK.

NRK har sett på områder rundt om i landet der det finnes en fare for skred. Flere steder er det minst like stor skredfare som i Gjerdrum. Det sier Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Flere kommuner godkjenner bygging på slike kvikkleire-områder. Det skal bygges både helsehus og bolig-blokker. Det viser oversikten.

Et eksempel er et område i Åfjord kommune på Trøndelagskysten. Der skal det bygges et stort aktivitets-hus. Her mener NVE at faren for skred er høy. Faren for skred av kvikkleire er vurdert til nivå 22. Til sammenligning hadde området i Gjerdrum nivå 17.

Aktivitets-huset skal bygges like ved rådhuset. Der skal det være blant annet være basseng, bibliotek, kulturskole, fritidsklubb, kino og restaurant.

Åfjord kommune sier de vet at det finnes kvikkleire i sentrum i kommunen. Dette ble tema da de diskuterte hvor det nye aktivitets-huset skulle ligge. Men deres undersøkelser viste at grunn-forholdene var stabile nok.

Det ble også fjernet masse i bakken for å kunne bygge det nye aktivitets-huset.

– Vi har hatt med oss rådgivere på både geoteknikk og bygg som har gjort sine vurderinger. Vi kan ikke gjøre annet enn å stole på dem. Det sier Lars Helge Kolmannskog. Han er seksjonssjef for landbruk og tekniske tjenester i kommunen.

Mer fra Norge

På forsiden nå