Norge

Derfor skal Breivik i retten

Anders Behring Breivik vil bli løslatt på prøve. Det skal retten finne ut om han får, men skal vi tro ekspertene vil det ikke skje.

Tirsdag 18. januar skal retten finne ut om Anders Behring Breivik skal løslates på prøve. Det retten bestemmer kan bli anket. Det gjør at Breivik kan stille samme spørsmål om ett år.

Han ble dømt til forvaring. Det betyr at det ikke er noe tidsrom på straffen hans, en såkalt tidsubegrenset straff. Forvaring er til for å passe på samfunnet mot de som er farlige.

---

Fakta om forvaring

Loven gir retten mulighet til å gi de aller farligste en tidsubegrenset straff.

Forvaring kan bli gitt når det er fare for nye alvorlige forbrytelser etter at personen har sonet ferdig straffen.

Retten skal bestemme tidsramme med både makstid og en minstetid. Makstid kan ikke gå over 30 år.

Ved en dom på forvaring kan den dømte risikere å bli sittende i fengsel resten av livet. Straffen kan forlenges med fem år om gangen etter at minstetiden er utløpt.

Den dømte kan stille spørsmål om å bli løslatt på prøve så fort minstetiden er utløpt. Det er det Breivik har gjort nå. Ett år etter at en ny dom har blitt gitt, vil den være endelig.

---

Årsaken til at han ble dømt var terroren på Utøya og i regjeringskvartalet. Han drepte 77 mennesker. Dette skjedde i 2012.

Breivik mener selv at han ikke er farlig lenger. Derfor spør han retten om å få løslates på prøve.

Han har rett til å stille dette spørsmålet ti år etter at han fikk straffen. Retten skal rett og slett finne ut om han fortsatt er farlig.

– Sånn som vi vurderer Breivik, så er han fortsatt en fare for samfunnet. Det sier Hulda Olsen Karlsdottir til kanalen TV 2. Hun jobber som statsadvokat og har ansvar for rettssaken til Breivik.

Rettssaken blir filmet. Støttegruppen etter 22. juli var ikke fornøyd med dette.

Retten har satt av tre dager, fra 18. til 20. januar. Breivik skal etter planen forklare seg på første dag. Han har fått tre timer til å forklare seg på.

---

Kort om saken

  • Anders Behring Breivik ønsker å bli løslatt på prøve.
  • Tirsdag starter rettssaken hans.
  • Breivik mener selv han ikke er farlig lenger.
  • Det skal retten bestemme om han er eller ikke.

---


Siste utgave

På forsiden nå