Norge

Anbefaler å droppe all skjermtid for de minste barna

Helse-direktoratet har kommet med nye råd. De anbefaler mindre skjermtid for barn.

Mandag la Helse-direktoratet fram sine nye råd om fysisk aktivitet. De er basert på råd Verdens helseorganisasjon (WHO) kom med i 2019 og 2020. Men rådene er tilpasset til Norge.

Helsedirektoratet sier barn under to år ikke burde se på skjerm. Barn opp til fem år bør ha maks én times skjermtid om dagen. Det er best for barna med lite skjermtid, mener de.

– Skjermen bør ikke brukes som barnevakt, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Han mener at barna blir passive av å sitte foran skjerm over lengre tid. Men direktoratet mener ikke at litt skjermtid er skadelig, sier Guldvog. Han mener at skjerm også kan bidra. Det kan gi barna læring og digital forståelse.

Poenget er at det må være en balanse, sier han. For barn mellom to og fem år burde andre ting være fokus. Slik som fysisk aktivitet og å ha sosial kontakt.

Direktoratet kommer med anbefaling til de litt større barna og ungdommen. De burde begrense passiv skjermtid på fritiden.

Direktoratet anbefaler at barn får tre timer fysisk aktivitet om dagen. Det gjelder barn fra ett til fem år. Det er et nytt råd. Før var rådet én time om dagen.

Mye av ansvaret blir barnehagene sitt. De fleste småbarna bruker mest tid i barnehagen når de er våkne.

– Vår inntrykk er at barnehagene er flinke. De aktiviserer barna gjennom lek og fysisk utfoldelse, sier Guldvog.

For de mellom seks og 17 år er rådet fremdeles én times fysisk aktivitet om dagen.

Færre eldre barn når anbefalingene for fysisk aktivitet. Det viser folkehelse-rapporten til Folkehelse-instituttet (FHI) som kom i fjor.

94 prosent av gutter på seks år er aktive nok. Men bare halvparten når de er 15 år.

Det er voksne som er dårligst til å være fysisk aktive. Kun rundt 30 prosent av de voksne når anbefalingene om fysisk aktivitet. Det viser FHI sin rapport.

Helse-direktoratet kommer med enda et nytt råd. Det er at all aktivitet teller. Det betyr at fysisk aktivitet med lav intensitet også er viktig for helsa. Det er aktiviteter som sees på som lette.

– Det er kanskje det viktigste nye rådet vi nå kommer med. Å bare reise seg opp og bevege litt rundt på seg har betydning.

Likevel har direktoratet en klar anbefaling til voksne. De bør være fysisk aktive i minst 150 til 300 minutter i uka. Det er med moderat intensitet per uke.

Eller minst 75 til 150 minutter med høy intensitet. Eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet. En del av denne anbefalingen er styrketrening to ganger i uken.

Folk bør gjøre det til en rutine å trene eller være i fysisk aktivitet. Det kan du gjøre de dagene du ikke har avtaler på ettermiddagen og kvelden, sier Guldvog.

Han sier at folk bør trene styrke et par dager i uken. Da bør folk trene de store muskelgruppene og balanse. Eller så kan du gå eller sykle til jobb.

Siste utgave

På forsiden nå