Valg2023

Valgliste

Hva er en valgliste?

En valgliste viser hvilke personer som stiller til valg for et politisk parti. For eksempel til kommunestyrevalget 11. september.

Personene på listen kalles kandidater. I Norge brukes valglister til kommunestyrevalg, fylkestingsvalg, stortingsvalg og sametingsvalg.

Partiet velger rekkefølgen på kandidatene på valglisten. Kandidatene partiet helst vil ha valgt, står øverst. Valglisten er den samme som står på stemmeseddelen på valgdagen.

Til kommunestyrevalg kan partiene gi de øverste kandidatene stemmetillegg. Navnene deres står da i fet skrift. Det betyr at de har større sjanse til å bli valgt.

Siste utgave

På forsiden nå