Valg2023

Stemmeseddel

Hva er en stemmeseddel?

For å stemme, må du fylle ut og levere en stemmeseddel. En stemmeseddel er et papir for alle partiene du kan stemme på. Hvert parti har sin egen seddel. Der står også navnene til politikerne som stiller til valg.

I årets valg kan du stemme på to ting: kommunestyre og fylkesting. Du bruker ulike stemmesedler til hvert valg.

For valget til kommunestyret, er sedlene rosa på baksiden. Til fylkestingsvalget er sedlene blå på baksiden.

Du har også muligheten til å stemme blankt. Da stemmer du ikke på noe parti. Det finnes en egen seddel også for dette.

Stemmesedlene finner du i et stemme-avlukke i valglokalet ditt. I stemme-avlukket plukker du din stemmeseddel uten at noen ser på. Hvem du stemmer på er hemmelig! Du kan også gjøre endringer på stemmeseddelen, som personstemme eller slenger.

Hvis du trenger hjelp til å stemme, kan du spørre en valg-funksjonær. De jobber i valglokalet, og har taushetsplikt. Det betyr at de ikke kan fortelle noen hva du stemmer på.

Vil du lese flere ord? Du finner alle valgordene samlet i Klar Tales valgordbok her.

Siste utgave

På forsiden nå