Valg2023

Stemmetillegg

Hva betyr stemmetillegg?

Et parti kan mene at noen kandidater på lista si er ekstra viktige. Da kan partiet gi disse stemmetillegg. Navnene står med fet skrift øverst på stemmeseddelen.

Hvert parti har sin egen seddel. På denne står navnene til alle kandidatene som stiller til valg for partiet.

Kandidater med stemmetillegg er sikret ekstra stemmer fra alle som stemmer på partiet.

Du kan også gi ekstra stemmer til kandidater du mener er ekstra viktige. Da gir du en personstemme. Det gjør du ved å sette kryss ved siden av navnet til kandidaten eller kandidatene du liker.

Du kan også gi en «slenger». Da gir du en del av stemmen din til en kandidat fra et annet parti enn det du stemmer på.

Siste utgave

På forsiden nå