Norge

Skal satse mer på kvinnehelse

Har du hørt om endometriose og adenomyose? Nå skal flere lære mer om sykdommene.

Sykdommene endometriose og adenomyose rammer kvinner. Rundt en halv millioner nordmenn kan ha sykdommene.

Nå skal flere få kunnskap om sykdommene. Helse-direktoratet kommer med kompetanse-tjeneste. Tjenesten starter fra neste år. Det skal bidra til kunnskap i ti år framover.

Det skal startes opp i alle helseregionene. Vi har fire regioner i Norge.

– Kvinner med disse sykdommene må få bedre hjelp, sier Ingvild Kjerkol. Hun er minister for helse og omsorg.

Mange kvinner har sykdommene. Rundt én av ti kan ha endometriose. Og rundt 15 til 20 prosent rammes av adenomyose. Likevel er årsakene ikke helt kartlagt. Det er varierende hvor mye folk som jobber med helse vet om sykdommene.

Det fører til at pasienter får forskjellig kvalitet på behandling. Derfor er det viktig at flere får kunnskap om sykdommene.


Siste utgave

På forsiden nå