Norge

Stortinget har bestemt at du skal jobbe lenger

Stortinget vedtok nye regler for pensjon torsdag.

I Stortinget er flertallet av partiene enige om et pensjonsforlik. De nye reglene om pensjon sier at alle født fra og med 1964 må jobbe lenger. Og jo yngre du er, jo lenger må du jobbe.

Årsaken til endringen er at vi stadig lever lenger. Da må vi også bidra lenger.

Det skal også innføres en såkalt «sliterordning» i folketrygden. Det er for folk som ikke klarer å stå så lenge i arbeid som reglene sier.

Siste utgave

På forsiden nå