Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Færre ungdommer trives på skolen

De aller fleste norske ungdommer har det bra. Likevel er det flere som skulker, kjeder seg og trives dårlig på skolen.

Norsk ungdom har det stort sett bra på skolen. Det viser årets undersøkelse av hvordan det står til med norsk ungdom.

I flere år har forskere sagt at ungdom blir mer og mer skikkelige. Men de siste par årene har denne trenden flatet ut.

Noen ungdommer har lettere for å bryte regler og tøye grenser. Det sier Anders Bakken. Han leder Ungdata-senteret på Oslo Met.

– Vi har sett noen trekk ved utviklingen de siste årene. Noen av dem ser ut til å forsterke seg. Det er vanskelig å si hva som er årsakene. Men vi ser at det skjer samtidig med at flere ungdommer bruker cannabis. Og samtidig med at flere utfører ungdoms-kriminalitet og at flere er blitt utsatt for vold, sier Bakken til nyhetsbyrået NTB.

De siste tre til fire årene har ting begynt å endre seg. Det har forskerne sett. Trivsel på skolen er blant tingene som har endret seg noe.

– Det er litt flere som ikke trives. Flere kjeder seg, skulker og gruer seg. Vi ser også at ungdom bruker mindre tid på skolen. Det er flere ting som tyder på at det er en endring i ungdoms forhold til skolene, sier Bakken.

Rundt seks av ti sier de trives på skolen. Det gjelder elever på ungdomstrinnet og videregående. Likevel er det mellom 8 og 9 prosent som ikke trives. Siden 2012 har det blitt litt færre som trives for hvert år.

Samtidig kjeder både gutter og jenter seg mer. Rundt sju av ti mener skolen er kjedelig. Dette gjelder for flere på ungdomstrinnet enn på videregående.

Likevel tenker mange ungdommer å ta høyere utdanning. Det gjelder spesielt jenter. Samtidig er det færre enn for noen år siden som tror de vil ta høyere utdanning.

Generelt sett står det bra til med norsk ungdom. De aller fleste trives med livet de lever. De er godt fornøyd med foreldrene sine, skolen og lokalmiljøet. Det viser undersøkelsen.

Ungdommene lever også aktive liv. De bruker tid på sosiale medier og dataspill. Men også på trening, organiserte fritids-aktiviteter, skolearbeid og å være med venner.

Dagens unge er fortsatt skikkeligere enn tidligere ungdoms-generasjoner. Det viser rapporten.

Over en halv million ungdommer har deltatt i undersøkelsen Ungdata. Det er siden 2010. Årets rapport er laget etter undersøkelser gjort på ungdomstrinnet. De er fra 412 kommuner i tillegg til Svalbard. I tillegg er underøkelser gjort på de aller fleste videregående skoler i landet.