Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Flere innvandrere har jobb

Nesten to av tre innvandrere var i jobb ved slutten av 2017. Det er litt færre enn blant resten av folket.

Over 400.000 innvandrere hadde jobb ved slutten av året i fjor. Det er 65 prosent av innvandrerne. Det er nesten to av tre, og flere enn året før. Blant resten av folket i samme alder var andelen 77,7 prosent.

Blant innvandrere fra Norden var 79,3 prosent i jobb. Litt færre fra Europa ellers var i jobb. Like under 74 prosent av disse hadde jobb.

56,1 prosent av innvandrere fra Asia hadde jobb. Mens innvandrerne fra Afrika hadde lavest andel i arbeid. Her hadde under halvparten jobb, bare 48,6 prosent.

Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. De måler hvor mange mellom 20 år 66 år som har jobb. Før sjekket de folk mellom 15 og 74 år.

Flere menn enn kvinner var i jobb blant innvandrere. Forskjellen var større mellom kjønnene blant denne gruppen. Det er sammenlignet med resten av folket.

Forskjellene mellom kjønn er størst blant innvandrere fra Pakistan, Afghanistan, Somalia og Tyrkia. Innvandrere fra Bosnia-Hercegovina, Iran, Myanmar og Serbia hadde omtrent samme forskjell mellom kjønnene som resten av folket.

Innvandrere har dårligere råd enn andre i Norge. Likevel er de like fornøyde, viste en undersøkelse i fjor.