Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Flere innvandrere klarer ikke ungdomsskolen

Mange innvandrer mangler karakterer fra ungdomsskolen. Nå vil regjeringen gjøre mer for å hjelpe dem.

Antall elever som ikke klarer ungdomsskolen i Norge har økt. Et flertall av elevene som ikke klarer å fullføre er innvandrere. En av grunnene er at det kom mange unge migranter til Norge i 2015 og 2016.

Elever som mangler karakterer i halvparten av fagene får ikke grunnskolepoeng. Disse poengene gis til elevene etter ungdomsskolen.

På ti år har antall elever som ikke får grunnskolepoeng økt kraftig.

25 prosent av gutter som er innvandrere fikk ikke grunnskolepoeng i 2017.

14 prosent av jenter som er innvandrere fikk ikke grunnskolepoeng.

Elever som ikke klarer ungdomsskolen får det vanskeligere senere i livet. Det viser forskning.

Jan Tore Sanner er Kunnskaps- og integreringsminister. Han er bekymret over utviklingen.

– Ofte er det slik at elever som ikke klarer ungdomsskolen sliter. Bare 27 prosent av disse elevene klarer å bli ferdig med videregående skole, sier Sanner til nyhetsbyrået NTB.

Han forteller at flere av elevene som er innvandrere har utfordringer.

– Mange av elevene har flyktet fra krig og konflikt. De har vært på flukt i mange år. Elevene har hatt lite undervisning i hjemlandet. I tillegg er det mange av elevene som ikke kan godt nok norsk, sier Sanner.

I 2015 søkte 6.250 unge migranter asyl i Norge.

De fleste av ungdommene var fra Afghanistan og Syria.

 

Nå vil regjeringen gjøre mer for å hjelpe flere elever som er innvandrere.

De vil at kommunene og fylkeskommunene skal samarbeider sammen.

– Elevene må få mer hjelp. Det er viktig at elevene får lære seg det de trenger til videregående skole. I dag kan mange elever ikke lese og skrive godt nok. De har også problemer med matematikk, sier Sanner.

 

Elever som ikke klarer ungdomsskolen kan søke seg til videregående skole. Der kan de få undervisning i kombinasjons-klasser. i Kombinasjons-klasser får elever både undervisning i fag fra videregående skole. Men også i fag fra ungdomsskolen. Det er blant annet prøvd ut i byen Drammen.

– Vi ser at kombinasjons-klasser fungere bra for elevene. Dette er noen vi ønsker å tilby i hele landet. Vi må gi elevene en mulighet til å lykkes, sier Sanner.