Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Fra høsten kan du få studielån til du er 50 år

Fra neste studieår kan du søke om lån fra Lånekassen til du er 50 år. I dag er grensa 45 år.

Lånekassen skal gjøre det lettere for voksne å ta videregående opplæring. Folk opptil 50 år kan få lån fra Lånekassen for å ta videregående. Det er uten at beløpet de kan få, reduseres. Det gjelder fra høsten. I da er aldersgrensa 45 år.

I tillegg hever Lånekassen grensa for når lånet må være betalt tilbake. I dag er grensa på 65 år. Fra høsten blir grensa 70 år.

De fjerner også kravet om at du må studere minst 50 prosent for å få støtte. Dermed kan du for eksempel studere 20 prosent ved siden av jobb. Du kan likevel få studiestøtte.

– Lånekassen vil bidra til at flest mulig fullfører videregående opplæring, sier Nina Schanke Funnemark. Hun er administrerende direktør i Lånekassen.

Nesten 600.000 voksne mellom 25 og 66 år har ikke fullført videregående opplæring.

De nye ordningene gjelder også for studenter i høyere utdanning. Men disse kan bare få opptil 100.000 kroner i såkalt tilleggs-lån hvert år. Og de kan bare få til sammen 200.000 kroner.