Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Kan skytes for å hindre smitte

Reinsdyr i Sør-Norge kan bli skutt. Grunnen er frykt for sykdom.

Myndighetene i Norge vil hindre at sykdommen skrantesyke sprer seg. Derfor tillater de at reinsdyr kan skytes. Det gjelder dyr som går ut av området der det er sykdom.

I fjor fikk fem dyr skrantesyke. Sykdommen kalles også CWD, som er en engelsk forkortelse. Det ble funnet smitte hos tre rein og to elger. Det er første gang sykdommen er funnet i Europa. Etter å ha undersøkt 10.000 prøver, har ikke Veterinær-instituttet funnet flere dyr som er smittet. Det skriver avisa Nationen.

Alle reinsdyrene som er smittet, holdes på ett sted. Det er mellom riksvei 52 over Hemsedalsfjellet og fylkesvei 50 i Buskerud. På den andre siden av riksveien er det tamrein. Gjetere og vakter skal hindre at vill og tam rein blander seg.

– For å redusere faren for smitte, kan gjeterne jage og eventuelt skyte rein som krysser riksveien fra smitteområdet. Det har Miljødirektoratet gitt lov til. Det sier Kristin Ruud Alvseike i Mattilsynet.

Tallet på den norske villreinen har vært stabil de siste årene. Men i verden er dyret truet. Villreinen er i utgangspunktet fredet.